Gatro Hradec 2019

V BŘEZNU 2019 JSEM NAVŠTÍVIL SOUTĚŽ GASTRO HRADEC, ODKUD JSEM SI DOVEZL OCENĚNÍ ZA TŘETÍ MÍSTO.